Gỡ “vướng” trong xây dựng nông thôn mới

NHÃ PHƯƠNG |

Trong triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), nhiều địa phương đã phát sinh vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và mục tiêu đề ra. Trước tình trạng trên, UBND tỉnh đã kịp thời đưa ra những giải pháp tháo gỡ.

Hiện nay, huyện Duy Xuyên chưa đạt chuẩn tiêu chí về giao thông vì cần phải đầu tư xây dựng thêm 15km tuyến đường ĐH. Ảnh: N.P
Hiện nay, huyện Duy Xuyên chưa đạt chuẩn tiêu chí về giao thông vì cần phải đầu tư xây dựng thêm 15km tuyến đường ĐH. Ảnh: N.P

Nhiều vướng mắc

Ông Đỗ Vạn Lộc - Phó Chánh Văn phòng điều phối NTM tỉnh cho hay, tại xã Bình Hải (Thăng Bình), việc đầu tư xây dựng sân vận động xã và nhà văn hóa - khu thể thao thôn Đồng Trì không thể thực hiện được vì nằm trong quy hoạch dự án Khu thương mại, dịch vụ, khách sạn của Tập đoàn BRG (viết tắt: dự án BRG). Tuy nhiên, dự án này chưa rõ khi nào triển khai (quy hoạch đã quá 3 năm) nên khó khăn cho xã Bình Hải trong việc thực hiện tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa để đủ điều kiện lập hồ sơ đề nghị các đơn vị liên quan thẩm định và tham mưu UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM trong năm 2020.

Tại xã Quế Mỹ (Quế Sơn), do được sáp nhập từ 2 xã Quế Cường và Phú Thọ vào tháng 2.2020 nên tiêu chí quy hoạch không thể điều chỉnh trên diện tích, dân số của 2 xã cũ vì cần phải có thời gian để lập thủ tục điều chỉnh quy hoạch. Ngoài ra, một số xã nằm trong diện phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2020 chậm tổ chức thực hiện các phần việc liên quan nên đến nay còn nhiều tiêu chí chưa đạt chuẩn, nhất là tiêu chí về hạ tầng...

Theo kế hoạch, năm 2020 này Duy Xuyên sẽ đạt chuẩn huyện NTM và Phú Ninh sẽ được công nhận lại sau 5 năm (theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ). Tuy nhiên, hiện 2 địa phương trên gặp phải một số khó khăn cần sớm tập trung giải quyết.

Ông Đỗ Vạn Lộc cho biết, thời gian qua Sở Xây dựng chưa hoàn thành việc thẩm định, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Phú Ninh nên huyện không có cơ sở lập hồ sơ minh chứng tiêu chí quy hoạch. Còn đối với Duy Xuyên, địa phương chưa đạt chuẩn tiêu chí về giao thông do còn 15km đường ĐH cần phải đầu tư, do điều chỉnh quy hoạch mạng lưới giao thông của tỉnh.

“Về tiêu chí môi trường, hiện nay Phú Ninh và Duy Xuyên cũng như các huyện khác đang vướng về hồ sơ môi trường đối với những khu, cụm công nghiệp do UBND huyện làm chủ đầu tư (trước đây chưa có hồ sơ môi trường khi đầu tư). Do vậy, Sở TN-MT cần sớm hướng dẫn các huyện trong việc lập hồ sơ minh chứng vì hồ sơ tiêu chí này rất nhiều, phức tạp và yêu cầu rất cao” - ông Lộc nói.

Tập trung tháo gỡ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu giao Sở Xây dựng sớm thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch vùng huyện Phú Ninh. Sở GTVT tích cực hướng dẫn, hỗ trợ UBND huyện Duy Xuyên trong việc đầu tư xây dựng các tuyến đường ĐH còn lại để đạt tiêu chí về giao thông theo quy định, trường hợp vướng mắc báo cáo UBND tỉnh giải quyết. Đối với tiêu chí về môi trường, UBND tỉnh yêu cầu Sở TN-MT khẩn trương kiểm tra và có văn bản hướng dẫn các huyện Duy Xuyên, Phú Ninh lập hồ sơ minh chứng theo quy định, nhất là hồ sơ môi trường theo quy định mới tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP (ngày 13.5.2019) của Chính phủ. Về chỉ tiêu 5.3 về giáo dục của tiêu chí số 5 về y tế - văn hóa - giáo dục, đề nghị Sở GD-ĐT sớm có kế hoạch thẩm định, trình UBND tỉnh công nhận Trường THPT Nguyễn Dục (Phú Ninh) và Trường THPT Sào Nam (Duy Xuyên) đạt chuẩn quốc gia để UBND 2 huyện này có cơ sở lập hồ sơ minh chứng theo quy định.

Trước những khó khăn, vướng mắc phát sinh nêu trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu yêu cầu các sở ban ngành, địa phương liên quan khẩn trương tập trung giải quyết nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đặt ra trong kế hoạch thực hiện chương trình NTM của tỉnh. Các xã còn khối lượng công trình xây dựng lớn như Tiên Hiệp, Tiên An, Tiên Hà (Tiên Phước), Đại Hưng (Đại Lộc), Bình Phục, Bình Đào (Thăng Bình), Trà Đông (Bắc Trà My), Phước Xuân (Phước Sơn)... cần có giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thi công, phục vụ đạt chuẩn các tiêu chí về hạ tầng theo lộ trình. UBND tỉnh kiên quyết không công nhận đạt chuẩn NTM đối với các tiêu chí hạ tầng khối lượng còn dang dở hoặc chưa triển khai thi công. Với xã Bình Hải (Thăng Bình), thống nhất chủ trương chưa xây dựng mới khu thể thao xã Bình Hải và nhà văn hóa - khu thể thao thôn Đồng Trì; đề nghị địa phương tu sửa để bảo đảm phục vụ sinh hoạt. Sau khi quy hoạch xây dựng dự án BRG được thực hiện, UBND huyện Thăng Bình chỉ đạo UBND xã Bình Hải có kế hoạch để xây dựng mới khu thể thao xã và nhà văn hóa - khu thể thao thôn Đồng Trì ở địa điểm theo quy hoạch (trong vòng 1 năm khi dự án BRG triển khai).

Đối với tiêu chí quy hoạch của xã Quế Mỹ (Quế Sơn), cần lấy hồ sơ quy hoạch của xã Phú Thọ cũ kết hợp với hồ sơ quy hoạch NTM của xã Quế Cường cũ (xã đã đạt chuẩn NTM) để lập hồ sơ minh chứng đạt tiêu chí quy hoạch (tạm thời năm 2020 chưa điều chỉnh quy hoạch NTM trên diện tích, dân số xã mới).

UBND tỉnh đề nghị UBND huyện Quế Sơn rà soát, điều chỉnh hồ sơ quy hoạch NTM xã Quế Mỹ trên diện tích, dân số của xã mới để thẩm định, phê duyệt trong năm 2021. Đối với các tiêu chí khác, xã Quế Mỹ được kế thừa số liệu, hồ sơ minh chứng từ xã Quế Cường cũ để lập hồ sơ minh chứng cho xã Quế Mỹ theo quy định, không yêu cầu xã phải điều tra, đánh giá, lập hồ sơ minh chứng lại theo diện tích, dân số xã mới (riêng phần báo cáo đánh giá đối với từng tiêu chí thì tích hợp, đánh giá trên diện tích, dân số của xã Quế Mỹ).