Núi Thành khởi sắc nông thôn mới

TRÚC VĂN - PHƯƠNG GIANG |

Năm 2020, trong bối cảnh chịu tác động mạnh của dịch bệnh Covid-19, Núi Thành vẫn có nhiều cố gắng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM).

Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn được người dân trồng hoa, cải tạo cảnh quan. Ảnh: V.P
Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn được người dân trồng hoa, cải tạo cảnh quan. Ảnh: V.P

Ông Trần Tùng - Phó Văn phòng điều phối NTM huyện Núi Thành cho biết, song song với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý, năm 2020, công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân xây dựng NTM có nhiều khởi sắc. Chuyên mục NTM được Trung tâm VH-TT&TTTH huyện xây dựng, phát sóng mỗi tuần hai lần kịp thời chuyển tải nhiều nội dung quan trọng, giới thiệu những điển hình, cách làm hay trong cộng đồng.

Ngoài ra, việc tuyên truyền trực quan thông qua pa nô tuyên truyền, các tờ rơi… giúp người dân tiếp cận thông tin, cùng chung sức, đồng lòng với chính quyền trong việc thực hiện chủ trương, chính sách liên quan. Mặt trận huyện và các đoàn thể cũng phát huy hiệu quả tích cực trong công tác tuyên truyền, tiếp nhận những thông tin phản hồi của người dân, tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ từ cơ sở.

Dù mới đi qua nửa đầu năm 2020, toàn huyện đã đạt 275/285 tiêu chí NTM (tỷ lệ 96,49%), tăng 4 tiêu chí so với cuối năm 2019 và đạt bình quân 18,33 tiêu chí/xã. Vừa qua, UBND tỉnh cũng đã có quyết định công nhận xã Tam Tiến đạt chuẩn NTM, giúp Núi Thành có thêm 3 xã đạt chuẩn NTM năm 2019 là Tam Tiến, Tam Mỹ Tây và Tam Quang, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM toàn huyện hiện nay lên 10/16 xã.

Trong công tác xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu và thôn đạt chuẩn NTM, Núi Thành cũng đã có 30/91 thôn đăng ký, với 23 thôn xây dựng “khu dân cư NTM kiểu mẫu” và 7 thôn xây dựng thôn đạt chuẩn NTM. Hiện tại, đã có 8 thôn được UBND huyện công nhận “khu dân cư NTM kiểu mẫu”.

Đối với xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2020 gồm Tam Hải và Tam Anh Bắc, qua thẩm tra của huyện, cả hai đều đạt 19/19 tiêu chí, mỗi xã đều có một khu dân cư NTM kiểu mẫu. Tháng 7.2020, đoàn công tác của tỉnh cũng đã thẩm định các chỉ tiêu, tiêu chí của hai xã này. Cùng với đó, Tam Xuân 2 là xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao cũng đã đạt 8/12 tiêu chí.

Khó khăn được đề cập hiện nay là, bên cạnh ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, việc sáp nhập thôn cũng ít nhiều tác động đến công tác xây dựng NTM. Trong những tháng cuối năm 2020, Núi Thành tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng NTM song song với việc triển khai phòng chống dịch Covid-19. Mục tiêu được đặt ra là hoàn thành xây dựng xã NTM nâng cao tại Tam Xuân 2; các xã Tam Hải, Tam Anh Bắc được công nhận đạt chuẩn NTM, đồng thời xây dựng thành công 6 khu dân cư NTM kiểu mẫu, 4 thôn đạt chuẩn NTM. Huyện cũng sẽ kiểm tra đánh giá lại kết quả thực hiện duy trì và nâng chuẩn đối với các xã đạt chuẩn NTM sau 5 năm” - ông Trần Tùng, Phó Văn phòng điều phối NTM huyện Núi Thành cho biết.

TAGS