Tặng thưởng công trình phúc lợi cho 9 xã xây dựng nông thôn mới

CHÂU NỮ |

Với thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2019, 9 xã trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh tặng thưởng công trình phúc lợi với tổng trị giá 5,1 tỷ đồng. 

Cụ thể, tặng thưởng công trình phúc lợi cho 4 xã xếp vị thứ cao trong phong trào nêu trên, gồm: xã Bình Sơn (Hiệp Đức), xếp vị thứ nhất được tặng thưởng công trình phúc lợi trị giá 500 triệu đồng; xã Quế Châu (Quế Sơn), xếp vị thứ nhì được tặng thưởng công trình trị giá 400 triệu đồng. Các xã Tam Mỹ Tây (Núi Thành) và Duy Vinh (Duy Xuyên) xếp vị trí lần lượt là thứ ba và thứ tư được tặng thưởng công trình trị giá 300 triệu đồng/xã.

Ngoài ra, UBND tỉnh tặng thưởng công trình phúc lợi trị giá 1 tỷ đồng/xã đối với 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới trước 1 năm so với lộ trình đề ra, gồm: Tiên Cẩm (Tiên Phước), Duy Phú (Duy Xuyên) và xã Tư (Đông Giang). Đồng thời tặng thưởng công trình phúc lợi trị giá 300 triệu đồng/xã đối với 2 xã có nỗ lực cao trong xây dựng nông thôn mới, gồm: Bình Nam (Thăng Bình) và Tam Sơn (Núi Thành).