Tiên Phước đạt bình quân 16 tiêu chí nông thôn mới/xã

N.HƯNG - L.HẰNG |

(QNO) - Sáng 7.2, UBND huyện Tiên Phước tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2020.

Năm 2020 Tiên Phước phấn đấu có 5 xã về đích xây dựng nông thôn mới.
Năm 2020 Tiên Phước phấn đấu có 5 xã về đích NTM. Ảnh: N.H

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM từ năm 2011 đến nay, Tiên Phước đã đầu tư bê tông hóa được 139,3km đường xã, liên xã (đạt 80%) và 57km đường trục thôn (đạt 551%); cứng hóa 67km đường ngõ xóm (đạt 40%). Đầu tư xây dựng 7 hồ chứa, 143 đập dâng, 19 kênh mương dẫn nước, nâng diện tích chủ động nước tưới lên gần 1.750ha (đạt 43%).

Về tổ chức sản xuất, huyện quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ, hỗ trợ đầu tư 4 tỷ đồng thành lập, phát triển kinh tế hợp tác xã (HTX). Hiện nay toàn huyện có 41 HTX (39 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp), với tổng số vốn đăng ký kinh doanh hơn 70 tỷ đồng. Có 17 sản phẩm OCOP được tỉnh đánh giá phân hạng 4 sao và 3 sao.

Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn NTM hiện nay là 4,85%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 36 triệu đồng/năm. Hiện tại huyện có 3 xã đạt chuẩn NTM và 3 xã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng NTM, nâng tổng số tiêu chí NTM của huyện lên 230, bình quân 16 tiêu chí/xã.

TAGS