Xây dựng cụm dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

N.HƯNG - P.HOÀNG |

Qua một năm triển khai xây dựng cụm, (tổ) dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, làng quê Tiên Phước ngày càng khởi sắc, đời sống người dân được nâng cao.

Việc xây dựng cụm dân cư nông thôn mới kiểu mẫu góp phần thay đổi làng quê Tiên Phước theo hướng tích cực. Ảnh: HƯNG HOÀNG
Việc xây dựng cụm dân cư nông thôn mới kiểu mẫu góp phần thay đổi làng quê Tiên Phước theo hướng tích cực. Ảnh: HƯNG HOÀNG

Cụm dân cư NTM kiểu mẫu số 1, thôn Địch Yên (xã Tiên Phong) có 38 thành viên. Các thành viên đã tích cực triển khai thực hiện Đề án 03 của huyện “Phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái mang đặc trưng vùng trung du xứ Quảng giai đoạn 2017 - 2025”. Trong đó, các thành viên tập trung chỉnh trang vườn nhà theo hướng xanh, sạch, hiệu quả… Đồng thời cùng tham gia bảo vệ an ninh trật tự, hiến đất đai, cây cối, ngày công lao động chung tay với chính quyền xây dựng NTM.

Ông Võ Văn Trị - Trưởng cụm dân cư NTM kiểu mẫu số 1 nói: “Các hộ dân trong cụm đều tự nguyện họp bàn, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình, bảo vệ sinh môi trường…, góp phần cùng địa phương hoàn thành một số tiêu chí NTM nâng cao. Đến nay, tuyến đường dài gần 1,5km vào cụm dân cư được người dân bắt điện chiếu sáng, vệ sinh sạch sẽ”. Hiện xã Tiên Phong xây dựng được 3 cụm dân cư NTM kiểu mẫu, với gần 100 thành viên tham gia.

Ông Ngô Văn Hùng - Chủ tịch Hội Nông dân xã Tiên Phong cho biết: “Hội Nông dân cùng với các hội, đoàn thể xã ngoài việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân triển khai thực hiện, còn lồng ghép các nguồn kinh phí từ Đề án 03, nguồn vốn NTM, các chương trình dự án khác giúp người dân xây dựng mô hình”.

Tháng 5.2019, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện phối hợp với UBND huyện và các ngành liên quan trao đổi thống nhất xây dựng mô hình cụm (tổ) dân cư NTM kiểu mẫu tại khu dân cư. Theo đó, mô hình thực hiện tất cả tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu nhưng không nằm trong khu dân cư kiểu mẫu mà các xã đang xây dựng. Mỗi cụm (tổ) có ít nhất 10 hộ dân trở lên nằm trên một trục đường giao thông liên hoàn do cộng đồng dân cư tự quản. Các địa phương vận dụng, lồng ghép các nguồn kinh phí để hỗ trợ xây dựng cụm (tổ) dân cư NTM kiểu mẫu. Đến nay trên địa bàn huyện thành lập được 23 tổ, cụm dân cư NTM kiểu mẫu. Chính quyền hỗ trợ hơn 650 triệu đồng, nhân dân đóng góp 250 triệu đồng triển khai xây dựng mô hình.

Ông Nguyễn Đình Tứ - Chủ tịch Hội Nông dân huyện cho biết, tiêu chí xây dựng cụm (tổ) dân cư NTM kiểu mẫu được xác định dựa trên chí xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng đời sống của nông dân, tăng thu nhập, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của cộng đồng. Phấn đấu hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người cao hơn từ 1,5 lần trở lên so với thu nhập bình quân đầu người tại thời điểm được công nhận xã đạt chuẩn NTM...

“Cốt lõi trong xây dựng cụm (tổ) dân cư NTM kiểu mẫu là lấy vai trò của cộng đồng dân cư là chính, mọi thành viên tự bàn bạc, thống nhất triển khai xây dựng. Nhà nước chỉ đóng vai trò định hướng, hỗ trợ nâng cao chất lượng các tiêu chí, đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thật sự về diện mạo nông thôn” - ông Tứ nói.

TAGS