Bắc Trà My hoàn thành bố trí công an chính quy về xã

HỒ THỊ THÚY VÂN |

(QNO) - Sáng 26.3, Công an huyện Bắc Trà My tổ chức lễ công bố các quyết định điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã.

Theo đó, 11 cán bộ được điều động giữ chức vụ trưởng công an xã, 1 cán bộ giữ chức vụ phó trưởng công an xã và 3 công an viên. Trước đó, Công an huyện Bắc Trà My cũng điều động 1 cán bộ giữ chức vụ trưởng công an xã. Như vậy, hiện nay 100% xã, thị trấn trên địa bàn Bắc Trà My được bố trí công an chính quy.

TAGS