Tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên

TUẤN ANH |

Sáng 26.11, UBND tỉnh tổ chức tập huấn Luật Dân quân tự vệ (DQTV) và Luật Lực lượng dự bị động viên (DBĐV) được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8 (khóa XIV) và có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2020 cho các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể cấp tỉnh và cấp huyện.

Trong 1 ngày, các học viên được truyền đạt nội dung cơ bản của Luật DQTV và Luật Lực lượng DBĐV; Nghị định số 72 ngày 30.6.2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật DQTV về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ chính sách đối với DQTV. Các Nghị định số 02, 03, 04 của Chính phủ quy định về hoạt động phối hợp của DQTV; huy động lực lượng dự bị động viên khi chưa đến mức tổng động viên hoặc động viên cục bộ; quy định danh mục phương tiện kỹ thuật dự bị và việc đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật dự bị cùng một số nội dung quan trọng khác.