Thăng Bình phát động thi đua bảo đảm an toàn giao thông trong lực lượng vũ trang

VĂN TOÀN - ĐOÀN NHÂN |

(QNO) - Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thăng Bình vừa phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2021 - 2025.

Ký kết giao ước thi đua.
Ký kết giao ước thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Ảnh: T.N

Với chủ đề “An toàn giao thông gắn với hoàn thành trách nhiệm, nhiệm vụ của đơn vị và cá nhân”, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện phấn đấu giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương trong giai đoạn 2021 - 2025; hạn chế thấp nhất vi phạm an toàn giao thông do uống rượu bia điều khiển phương tiện giao thông; không có tai nạn giao thông do lỗi kỹ thuật.

Phổ biến, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho người điều khiển phương tiện, đặc biệt là lái xe mới, lái xe chuyển đổi giấy phép lái xe dân sự sang giấy phép lái xe quân sự và người điều khiển phương tiện cá nhân. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật nói chung và trật tự, an toàn giao thông nói riêng.

TAGS