Tòa án nhân dân huyện Phú Ninh giải quyết, xét xử 102/171 vụ việc

KHÁNH HUYỀN - HƯƠNG LY |

(QNO) - Tòa án nhân dân huyện Phú Ninh cho biết, trong 6 tháng đầu năm, đơn vị giải quyết, xét xử 102/171 vụ, việc các loại (đạt tỷ lệ 59,6%). Trong đó đã giải quyết, xét xử 15 vụ/36 bị cáo thuộc án hình sự; 11/35 vụ, việc dân sự; 58/91 vụ, việc hôn nhân và gia đình; cùng các vụ, việc về kinh doanh thương mại, án hành chính…

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại như số lượng án liên quan đến quyền sử dụng đất tòa thụ lý còn nhiều nhưng kết quả thu thập tài liệu chứng cứ, xác minh, trả lời từ các cơ quan liên quan chưa kịp thời, đầy đủ. Gặp khó khăn trong công tác phối hợp thẩm định, đánh giá tài sản, đo vẽ, xác định tứ cận, chưa có sự phối hợp hỗ trợ nhiệt tình của các đơn vị liên quan. Trong quá trình giải quyết vụ án thì đương sự không hợp tác, có trường hợp đương sự cản trở hoạt động tố tụng của tòa. Do đó, tiến độ giải quyết các loại vụ án này chưa đáp ứng yêu cầu kế hoạch đề ra.

TAGS