Dân cần, nhưng quan... trễ!

TRƯƠNG ĐIỆN THẮNG |

Quan cần dân trễ, vì quan là công bộc của dân. Ngày nay, chúng ta cũng hay nói “do dân và vì dân” nhưng đôi khi nhìn vào công việc của các cơ quan quản lý nhà nước ở một vài địa phương, thì ngược lại: Nhiều chuyện dân cần, dân bức xúc, dân gửi kiến nghị... nhưng các “quan” vẫn cứ... trễ; vẫn cứ hẹn tới hẹn lui những công việc tưởng như không thể kéo dài được vì nhiệm vụ an dân.

Xin ví dụ hai chuyện tình cờ lại rất giống nhau diễn ra tại các cơ quan quyền lực cao nhất của hai thành phố lớn từ nhiều năm qua. Tại kỳ họp HĐND TP.Hồ Chí Minh nêu vấn đề: Hàng chục nhà máy gây ô nhiễm trong khu dân cư từng được nêu tên bởi cơ quan có thẩm quyền nhưng nhiều năm vẫn chưa được di dời khiến dân bức xúc? Tại Đà Nẵng, HĐND TP.Đà Nẵng cũng từng hỏi Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường từ chục năm qua: Cớ sao 6 điểm nóng về ô nhiễm môi trường là bãi biển Mỹ Khê, bãi biển Nguyễn Tất Thành, khu hồ Đầm Rong, sông Phú Lộc, bãi rác Khánh Sơn, âu thuyền Thọ Quang, các cửa cống thải nước ra biển sở này đã hứa là sẽ giải quyết trong 6 tháng đầu năm 2009, nhưng sau một thời gian xử lý tạm thời, ô nhiễm vẫn y nguyên, đến nay còn phát sinh thêm nhiều điểm mới?

Ví dụ thêm, ở Quảng Nam, tình trạng chăn nuôi, mổ gia súc trong các khu dân cư vẫn lưu cữu mà chưa giải quyết rốt ráo, khiến người dân không hài lòng. 

Trước những đòi hỏi bức thiết của dân, các câu trả lời chúng ta thường nghe thấy lại là: “Chuyện xử lý các điểm ô nhiễm môi trường khó có thể giải quyết xong trong một sớm một chiều được!”; “Cơ quan tài nguyên môi trường không thể một mình di chuyển các nhà máy”;  “Cơ chế quản lý đa ngành tạo nên nhiều cái khó!”…

Hậu quả là, ô nhiễm môi trường càng bức bách bao nhiêu với người dân, với sức khỏe cộng đồng thì các cơ quan quản lý vẫn quanh co vì... cơ chế nó vậy (!). Cho nên dân có cần thì quan vẫn trễ! Có sao đâu, năm sau các HĐND có họp lại kỳ họp khác, chuyện cũ về ô nhiễm môi trường vẫn lại được nêu lên cùng với cách trả lời cũ mà thôi!

Trước cách trả lời trớt hướt như vậy, một đại biểu HĐND ở Đà Nẵng nói với người viết: Đại biểu do dân bầu nếu không hoàn thành trách nhiệm thì có thể bị bãi miễn, còn các giám đốc sở dân không bầu nên họ nói gì mà không được!

TRƯƠNG ĐIỆN THẮNG