cầu Xà Ka

31,5 tỷ đồng đầu tư xây dựng cầu Xà Ka

CHÂU NỮ |

Cầu Xà Ka (xã Phước Công, Phước Sơn) vừa được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư xây dựng với kinh phí 31,5 tỷ đồng (ngân sách tỉnh 28,4 tỷ đồng, ngân sách huyện Phước Sơn 3,1 tỷ đồng); trong đó chi phí xây dựng hơn 21,7 tỷ đồng; chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng 1,6 tỷ đồng; còn lại là các chi phí khác.