FAO

2020 - Năm quốc tế bảo vệ thực vật

NAM VỆT |

(QNO) - Tổ chức Lương thực và nông nghiệp Liên hiệp quốc (FAO) vừa phát động năm 2020 là Năm quốc tế của Liên hiệp quốc về bảo vệ thực vật, nhấn mạnh vai trò đối với an ninh lương thực, hệ sinh thái và môi trường.