nâng ngạch công chức

Tạm dừng tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức

AN BÌNH |

(QNO) - Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tỉnh năm 2020 vừa có thông báo tạm dừng tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức.

440 thí sinh thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức năm 2019

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Sáng 18.1, Hội đồng thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức tỉnh tổ chức thi vòng 1 kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2019.