Thành ủy Hội An

Thành ủy Hội An tổ chức rút kinh nghiệm đại hội trước

LÊ HIỀN |

Sáng 25.5, Thành ủy Hội An tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm đại hội đảng bộ cơ sở, trực tiếp là Đại hội Đảng bộ phường Cẩm Châu.

Hiệu quả từ mô hình hợp tác xã kiểu mới

MỸ LỆ |

Trong xu thế chung của tỉnh, các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp hoạt động kém hiệu quả đã tiến hành giải thể, song gần đây tại Hội An, một số HTX  mới được hình thành và phát triển ổn định với mô hình kinh tế tập thể theo kiểu mới.