“Áo xanh hành động”

A.NHIÊN - T.ĐẠT |

Đó là tên gọi một chương trình do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai từ ngày 16 - 26.3. Theo đó, Tỉnh đoàn tổ chức vận động kinh phí và nguyên vật liệu trong đội ngũ cán bộ đoàn, hội, đội từ tỉnh đến cơ sở nhằm triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Cán bộ cơ quan Tỉnh đoàn tham gia ủng hộ chương trình.
Cán bộ cơ quan Tỉnh đoàn tham gia ủng hộ chương trình.

Từ nguồn kinh phí vận động được, Tỉnh đoàn sẽ làm việc với các nhà sản xuất để mua hàng với giá ưu đãi, đồng thời lên kế hoạch phân bổ hợp lý, kịp thời, trực tiếp, tận tay đến nhân dân và các đơn vị đang chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Ngoài ra, Tỉnh đoàn cũng triển khai vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân góp phần chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch.

TAGS