Hoàn thành nhiều nhóm chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh lần thứ XVIII

VINH ANH |

Sáng 28.5, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca đến dự.

 

Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đề ra 14 nhóm chỉ tiêu liên quan đến công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn tỉnh. Theo báo cáo, đến nay nhiều nhóm chỉ tiêu đã cơ bản hoàn thành, nhiều nhóm chỉ tiêu vượt kế hoạch cả nhiệm kỳ. Trong nửa đầu nhiệm kỳ, toàn tỉnh đã kết nạp 36.984 đoàn viên, giới thiệu 5.573 đoàn viên ưu tú cho Đảng (trong đó có 2.639 đoàn viên đã được kết nạp Đảng).

Ngoài ra, toàn tỉnh có 247 mô hình, giải pháp hỗ trợ thanh niên yếu thế; 100% cơ sở đoàn đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới; thành lập 14 câu lạc bộ khởi nghiệp cấp huyện; giới thiệu việc làm cho 14.550 thanh niên... Hội nghị đã thảo luận, bàn giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong nửa đầu nhiệm kỳ. 

TAGS