Chiều mưa phố núi…

HUỲNH THỊ MỘNG TUYỀN |

Em về phố núi chiều mưa
Có cơn gió lẻ như vừa lạc nhau
Mẹ ngồi bên võng ca dao
Lời ru rưng rức quyện vào ngày xanh

Em về phía ấy mong manh
Có hương hoa dại trong lành sớm mai
Suối reo róc rách đường dài
Chiều gùi cõng nắng trên vai lặng thầm

Em về tìm lại tháng năm
Rừng già vọng tiếng xa xăm những mùa
Cha còn nương rẫy sớm trưa
Mồ hôi thắm cả ngày xưa dại khờ

Em về tìm lại giấc mơ
Cánh chuồn thấp thoáng bên bờ nhớ quên
Người còn ngõ vắng chông chênh
Có hay nước mắt rơi trên đường về?