Chuyện cũ

NGUYỄN THỊ THÙY DUNG |

Ngày em mặc áo cho người thêu hoa
Em đi dáng nhỏ quanh nhà
Con mương ngày cũ xót xa
Chảy vào mắt cạn thật thà thương mong

Thương mong nắng mới chiều trong
Chùm mây cũ
Đã trổ đòng
Tan bay

Em về gánh cạn cơn say
Đổ qua mắt nhớ gió đầy sân sau
Chừ ngồi nhặt bóng hương cau
Nhớ quên chuyện cũ mà xâu nỗi niềm…