Dạo khúc Chủ nhật

NGUYỄN THOẠI VY |

Không có căn gác vắng
Chủ nhật vẫn buồn hiu
Đi qua buổi chiều muộn
Phố xa níu vai cầu.

Lòng như con thuyền nhỏ
Nằm trên bãi rêu phong
Chờ một đêm trăng tỏ
Xuôi theo con nước ròng.

Đi qua ngày chủ nhật
Thấy đời là dòng sông
Chỉ con thuyền lẻ bóng
Đếm từng chiều hư không.

Không có căn gác nhỏ
Nhìn lên vách đìu hiu
Không có chiều chủ nhật
Thì ngày vẫn buồn thiu.

Tìm một căn gác trống
Gọi chủ nhật về đầy
Bàn ghế thôi hoang vắng
Hái buổi chiều tràn tay.