Đêm vùng cao

HUỲNH NGỌC SÁU |

Nào em ơi bên ché rượu đêm nay
Ta vít cong cần cho căng vòng ngực núi
Uống đi em
Uống hết thảy hương hoa 
Uống cho cạn bao mùa yêu không tuổi 
Rồi thao thiết giữa nhà sàn nghe trời đất giao thoa
Ta chàng trai người Kinh 
Yêu lúng liêng mắt suối 
Yêu chai sần đôi tay người sơn nữ 
Yêu loang chiều hoa mua tím vùng cao 
Em cô gái Mơ-nông 
Nơi chín bậc cầu thang em bước lên nỗi nhớ 
Thương hoang dã đại ngàn bàng bạc ánh trăng soi… 

Nào em ơi bên ché rượu đêm nay
Nghe róc rách suối cồn cào không ngủ
Lục tìm trong mắt ai
Mực giấy nào viết bao lời cho đủ
Trong ngây ngất hương trầm anh đã biết mình say
Nào em ơi bên ché rượu đêm nay…