Đồng dao tháng Chạp

ĐỖ THƯỢNG THẾ |

tò te một đàn
te một lứa
tay cầm ngọn bấc
vai đeo làn phùn
rông rông… rông rông...
vuông tròn đực cái
sương tưới phong phanh
mắt êm êm dòng
sông say thiêm thiếp

tò te phùn bấc mang đi
tò te phùn bấc mang về
tiết trời lộn nhèo tiết trời mất lệ
ngày lên hắt lửa đại hàn
hạn rang hạt chồi bùn sình ao chuôm nứt váng
ngập úng hăm ba ông Táo về trời
đậu dưa bắp bí ụp òa hụp lặn
bạc mặt đôi bờ đong đưa đong đưa…

thổi chi mái rạ nảo nao
cháy chi cay cay sụt sịt
ruột gan đứa nào con nít
chiều trên bếp chiều
già lửa.