Gặp em bé chơi diều

NGUYỄN GIANG SAN |

Này em nhắn với cánh diều
Đỡ mây cho rạng màu chiều nhá nhem
Tôi về chân đất lấm lem
Sao thèm quá tuổi thơ em bây giờ

Bẻ lau bẻ sậy làm cờ
Phong quan mộ lính ngoài bờ tre gai
Hương chiều thơm nức vị khoai
Thả theo ngọn khói vàng bay lên trời

Tôi đi non nửa cuộc đời
Nghe từ phố thị xót lời dân ca
Đêm nằm thiếp mộng phù hoa
Vẫn thương bạc ánh trăng qua tuổi mình

Thiệt hơn đời cứ rộng rinh
Tự xôn xao lá dỗ mình để an
Lặng trong sắc thắm hoa vàng
Muôn hồn bướm trắng lạc đàn thiên di

Xếp hàng rơm rạ thầm thì
Này em nhỏ cuốn diều đi, muộn rồi!
Lẫn vào màu sẫm bóng tôi
Và xung quanh những bóng người liêu xiêu…