Hốc nắng tháp Khương Mỹ

VÕ KHOA CHÂU |

Ngày lên ôm kín ngọn đồi
Anh và em, tựa bóng ngồi cỏ thanh

Mặt trời  phía biển Tam Thanh
Mình đang một chỗ để dành trầu cau

Tam Kỳ nắng vội chi mau
Mượn lời gió vén tóc nhau thật thà

Tháp nghiêng Ramayana
Một phương Khương Mỹ sử ca giọng Hời

Tình quân khẽ lót chỗ ngồi
Choàng vai nắng mỏng tạ người trăm năm

Tam Xuân hốc nắng hoa văn
Màu xưa lổ đổ dấu ngàn năm rêu

Garuda vỗ màu chiều
bay qua ngọn tháp phù điêu chim thần.