Không còn chờ nhau đêm hoa đăng

HỒ LOAN |

Đãi nhau ánh mắt sau chiếc khẩu trang che kín mặt cười
Em san buồn vui tôi vào đỏ xanh đèn lồng phố

Ký thác vào đâu giấc mơ đêm
lời nguyện cầu chưa thả xuống mênh mang sông mênh mang em

Đêm nay không hoa đăng tôi không em thuyền ghe thôi ngược xuôi.