Khúc ca xuân

H.MAN |

(Xuân Canh Tý)- Anh chạm mùa xuân trước ngõ
Nắng mai, hoa thắm đưa hương
Áo ai xanh màu ngọc bích
Nghe chừng xanh cả mùa thương

Mẹ về trong hương trầm ngát
Bóng cha khuất một nhành mai
Lạ lùng những mùa kỷ niệm
Một đời không dễ dàng phai

Còn em đèn hoa phố rộng
Có yêu cũng khó về gần
Chỉ là xôn xao, tiếc nuối
Chỉ là thương nhớ, bâng khuâng …

Xuân lên mắt buồn chưa vậy
Thềm nhà chắc đã vàng hoa?
Lòng anh như con đường nhỏ
Thưa người rộng khoảng cách xa

Xin hãy cùng xuân thắm lại
Cho em thêm sắc môi hồng
Ô kìa! có con én nhỏ
Gọi đàn thao thiết bên sông…