Lặng lẽ hạt mưa đêm

NGUYỄN HỮU HỒNG SƠN |

Có những ngày lặng lẽ hạt mưa đêm
Cho ta hiểu thêm bầu trời và mặt đất
Bầu trời cao, hạt mưa thấm sâu vào lòng đất
Mặt đất dày chan chứa những dòng sông.

Có những ngày ta hiểu những dòng sông
Đục hay trong, cạn hay sâu cũng từ những hạt mưa nhỏ bé
Những ngày dòng sông khô, đáy nước trơ lạnh lẽo
Mưa chợt về, xanh thắm những dòng sông

Dòng sông quê em bắc qua những cây cầu
Mùa thu sang, nước dâng đầy tươi mát
Mưa xóa đi cái nắng khô mùa hạ
Sông chợt lấp đầy, xanh mát những dòng trôi

Có những ngày ta hiểu những dòng sông
Đục hay trong, cạn hay mênh mông cũng từ những hạt mưa nhỏ bé
Thiếu vắng những cơn mưa, sông khô đi dưới nắng trưa mùa hạ
Khi hạt mưa về, sông chảy lại dòng trôi

Có những ngày ta hiểu những dòng sông
Đục hay trong, cạn hay mênh mông cũng từ những hạt mưa nhỏ bé
Những hạt mưa đêm giúp sông chảy lại
Dòng nước âm thầm bồi đắp những phù sa.

Có những ngày ta hiểu những giọt mưa
Ta hiểu vì sao cánh đồng tươi thắm…