Một hình dung mưa

TRƯƠNG ĐỨC TỚI |

Những ngả đường xưa mưa ướt cuộc tình
Rừng nổi gió cuốn ta vào lạnh
Tóc em rối vào anh từng trận
Mắt em cười trong mưa long lanh

Anh nhớ mùa xưa như một giấc mơ lành
Ngày em đứng bên cầu nhìn mưa xa vắng
Áo em ướt… núi đồi im bóng
Những hàng cây đẫm nước bên trời

Những ngả đường xưa mưa ướt cuộc đời
Mưa nhắc nỗi vui buồn ấm lạnh
Mưa nhớ thung lũng buồn ngất tạnh
Mưa xa cách rồi xa rồi em ơi!