Mưa

HUỲNH MINH TÂM |

Bây giờ
Tôi vẫn còn
Buổi trưa
Không nghe lời mẹ
Lẻn ra đám cỏ hoa vàng
Để khóc

Tuổi nhỏ
Tiếng khóc
Trận mưa rào mùa hạ
Những bông hoa vàng mơ ngủ
Đàn bướm trắng
Cánh diều
Tiếng chim trong bụi tre gai

Bây giờ
Đôi chân đeo chì
Tiếng khóc
Những cơn mưa mùa đông
Hoa vàng tàn rữa

Mơ chiếc áo của mẹ
Treo trên móc
Dần buông
Xuống
Đất
Bay
Bay.