Tam khúc nhớ

TRƯƠNG ĐỨC TỚI |

(Xuân Canh Tý) - Đôi lúc say thèm nghe ai đó đọc một câu thơ
nghe lũ bạn hát những bản tình ca quên sau quên trước
Nhớ cảnh em ngồi nghịch ly rượu nấm lim xanh

Đôi lúc nhớ những cánh rừng những ngả đường không biết bao giờ mới đi đến đích
Thèm tiếng nẹt pô xe máy bươn qua bãi lầy
Đến đỉnh ngồi nói lẫn với mây lòng xanh ngút núi

Đôi lúc nhớ khung cửa sổ nhớ bức tường hoa sợi tóc em bay buốt chiều thành phố
Ước chi hát trọn bản Tình cầm cho lũ bạn 
ngồi ngơ ngẩn tiếc
Chừ bỗng thèm ly rượu nấm lim thơm hơi tay em…