Trên cánh đồng thơ ấu

ĐINH HUYỀN |

Thả rông giấc mơ trên cánh đồng có mẹ
Con cá rô thia giỡn bóng ao đìa
Chân đất đầu trần gió lộng
Cánh diều bay trên đỉnh sông Thu 

Mải mê ngược nguồn đan từng con sóng
Sợi mây chà phun quai thúng móc hai đầu
Tháng Chạp tận cùng tháng Giêng hái tết
Ly rượu cay xè giải mỏi ngày cha 

Ký ức của con đếm từng viên sỏi 
Dây ná cao su căng cánh cầu vồng
Chèo bẻo hót trưa ngọn nồm lắt lẻo
Tuổi thơ rơi tủm phía dòng sông

Tự dưng từ đâu mùi quê lừng lựng
Phả lên trời xa vắng thuở ngô nghê.