Tin vắn

HIỀN THÚY |

(QNO) - Mặt trận huyện Tây Giang tiếp nhận 708 triệu đồng từ các tổ chức, đơn vị kết nghĩa, nhà hảo tâm ủng hộ người dân bị thiệt hại trong cơn bão số 5 vừa qua. Số tiền này Mặt trận huyện hỗ trợ làm 6 nhà ở cho các hộ bị hư hại nhà hoàn toàn (50 triệu đồng/nhà); còn lại hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm, chăn mền và vật dụng cần thiết khác.

(QNO) - Mặt trận huyện Tây Giang tiếp nhận 708 triệu đồng từ các tổ chức, đơn vị kết nghĩa, nhà hảo tâm ủng hộ người dân bị thiệt hại trong cơn bão số 5 vừa qua. Số tiền này Mặt trận huyện hỗ trợ làm 6 nhà ở cho các hộ bị hư hại nhà hoàn toàn (50 triệu đồng/nhà); còn lại hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm, chăn mền và vật dụng cần thiết khác.