Tin vắn

PHẠM LỘC |

(QNO) - Cuối tuần qua, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thị xã Điện Bàn phối hợp Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh và Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện đột xuất nhằm cung cấp nguồn máu cho các bệnh viện. Hàng trăm đoàn viên thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở Điện Bàn tham gia và hiến được 218 đơn vị máu.

(QNO) - Cuối tuần qua, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thị xã Điện Bàn phối hợp Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh và Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện đột xuất nhằm cung cấp nguồn máu cho các bệnh viện. Hàng trăm đoàn viên thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở Điện Bàn tham gia và hiến được 218 đơn vị máu.