11 tác phẩm đạt Tặng thưởng Văn học - nghệ thuật Quảng Nam năm 2019

M.L |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có quyết định tặng thưởng đối với 11 tác phẩm đạt Tặng thưởng Văn học - nghệ thuật Quảng Nam năm 2019.

Trao tặng thưởng Văn học nghệ thuật Quảng Nam năm 2018 cho các tác giả đạt giải. Ảnh: N.Đ
Trao Tặng thưởng Văn học - nghệ thuật Quảng Nam năm 2018. Ảnh: N.P

Cụ thể, ở lĩnh vực âm nhạc, ca khúc Huyền thoại đêm Mỹ Sơn của tác giả Huỳnh Đức Long đạt giải B; ca khúc Khúc tình ca bên hồ của tác giả Phan Văn Minh đạt giải C.

Về mỹ thuật, tác phẩm sơn dầu Vài giờ và một phút của tác giả Lê Nguyên Chính đạt giải A; tác phẩm tượng Hồn núi của tác giả Nguyễn Văn Huy và tác phẩm sơn dầu Mùa khô của tác giả Trần Văn Binh đạt giải C.

Về nhiếp ảnh, tác phẩm Đưa tang ngày lũ của tác giả Huỳnh Hà đạt giải B; tác phẩm Ấn tượng Hội An của tác giả Đặng Kế Cường và Vượt sóng của tác giả Nguyễn Hữu Khiêm đạt giải C.

Về văn học, tập ký sự Trụ lại của tác giả Hồ Duy Lệ và tập thơ Nhật ký gió cuốn của tác giả Phạm Tấn Dũng đạt giải B; tập lý luận phê bình Bục giảng trang xưa của tác giả Nguyễn Tấn Ái đạt giải C.

TAGS