Đại hội Hội VHNT tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024: Xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đoàn kết

XUÂN HIỀN |

(QNO) - Sáng nay 28.11, tại TP.Tam Kỳ diễn ra Đại hội Hội Văn học - nghệ thuật (VHNT) tỉnh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019 - 2024). Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng; nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân; lãnh đạo các sở, ban ngành, Hội VHNT các tỉnh bạn cùng gần 200 hội viên Hội VHNT tỉnh.

Ra mắt Ban Chấp hành Hội VHNT Quảng Nam khóa IX (nhiệm kỳ 2019 - 2024). Ảnh: X.H
Ra mắt Ban Chấp hành Hội VHNT Quảng Nam khóa IX (nhiệm kỳ 2019 - 2024). Ảnh: X.H
 

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, nhìn chung hoạt động của Hội VHNT Quảng Nam đã có những bước phát triển mới. Hoạt động của hội và các chi hội chuyên ngành trực thuộc từng bước đi vào chiều sâu, có chất lượng, thực chất và hiệu quả. Năng lực điều hành, tổ chức các hoạt động chuyên môn được nâng lên, đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn đời sống VHNT địa phương.

So với mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội lần thứ VIII đề ra, các mặt công tác trọng tâm như củng cố tổ chức hội và phát triển hội viên; nâng cao chất lượng sáng tác, quảng bá tác phẩm; tạo điều kiện cho hội viên tham gia sâu vào các hoạt động chuyên ngành cấp khu vực, quốc gia và quốc tế (qua đó các hội viên đã mang về hàng trăm giải thưởng các loại); mở rộng việc giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất và người Quảng Nam bằng tác phẩm VHNT thông qua các cuộc thi, giao lưu VHNT... có chuyển biến rõ rệt.

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Hội VHNT tỉnh tiếp tục quán triệt, tiếp thu và vận dụng một cách sáng tạo, linh hoạt các chủ trương, đường lối của Đảng về văn hóa, VHNT vào tất cả mặt hoạt động của hội. Qua đó xây dựng sự nghiệp VHNT tỉnh nhà phát triển xứng tầm với sự phát triển chung của tỉnh và đất nước.

Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát huy tinh thần trách nhiệm của văn nghệ sĩ để xây dựng và phát triển VHNT tỉnh Quảng Nam trong thời kỳ mới”, trong nhiệm kỳ tới, hoạt động VHNT tỉnh tập trung thực hiện tốt một số mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể: xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đủ năng lực đáp ứng và góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng, quảng bá hình ảnh đất và người Quảng Nam. Phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng những người có năng lực và đam mê sáng tạo VHNT để kết nạp vào hội. Phấn đấu sáng tác được những tác phẩm VHNT xứng tầm với tiềm năng, vị thế của quê hương Quảng Nam. Đẩy mạnh hoạt động quảng bá tác phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông qua các chương trình giới thiệu tác giả - tác phẩm. Tiếp tục duy trì định kỳ xuất bản của Tạp chí Đất Quảng như hiện nay; từng bước tăng độ dày tạp chí lên 120 trang (hiện nay 96 trang) gắn với việc nâng cao chất lượng và phạm vi phát hành...

Đại diện Liên hiệp Các hội VHNT Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp VHNT Việt Nam” cho các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh. Ảnh: X.H
Đại diện Liên hiệp Các hội VHNT Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp VHNT Việt Nam” cho các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh. Ảnh: X.H
 

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng ghi nhận vai trò của đội ngũ trí thức VHNT trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nói chung, trong phát triển VHNT tỉnh nhà nói riêng. Hội VHNT tỉnh đã thể hiện rõ vai trò là trung tâm đoàn kết, tập hợp và phát huy vai trò đội ngũ văn nghệ sĩ. Duy trì tốt các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn của hội viên như tổ chức các trại sáng tác, cuộc hội thảo, tọa đàm, đêm thơ Nguyên tiêu hàng năm; tham gia triển lãm khu vực, các giải thưởng quốc gia, quốc tế...

Nhiệm kỳ tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng mong muốn các văn nghệ sĩ cần nêu cao ý thức trách nhiệm chính trị - nghề nghiệp, thống nhất quan điểm, động viên nhau nỗ lực sáng tạo để cho ra đời những tác phẩm VHNT có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật. Đồng thời, hội phải thực sự là trung tâm đoàn kết đội ngũ những người làm công tác VHNT, thực sự là mái ấm của văn nghệ sĩ, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của văn nghệ sĩ; là cầu nối giữa văn nghệ sĩ với Đảng và Nhà nước. Hội cần hướng dẫn, khuyến khích quần chúng tham gia sáng tạo, bảo tồn và phát huy văn nghệ dân gian Quảng Nam như: nghệ thuật bài chòi, dân ca Quảng Nam, nghệ thuật tuồng, hát lý và các loại hình văn hóa, văn nghệ dân gian của đồng bào dân tộc thiểu số; đưa tác phẩm VHNT của hội đi vào quần chúng nhân dân, phát huy bản sắc độc đáo văn hóa xứ Quảng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng và nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu trao giải A Giải thưởng VHNT Đất Quảng lần thứ III cho các tác giả. Ảnh: X.H
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng và nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu trao giải A Giải thưởng VHNT Đất Quảng lần thứ III cho các tác giả. Ảnh: X.H
 

Đồng chí Lê Văn Dũng cũng đề nghị Hội VHNT tỉnh, anh chị em văn nghệ sĩ tích cực đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc chống phá Đảng và Nhà nước; ngăn chặn việc tuyên truyền và phổ biến các sản phẩm văn hóa không phù hợp với thuần phong, mỹ tục cũng như chống lại xu hướng phát triển của tỉnh, của dân tộc. Ban Chấp hành khóa mới cần có chương trình hành động cụ thể để tiếp tục thực hiện thật hiệu quả các chủ trương của Đảng, trong đó có Nghị quyết 33 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển VHNT trong thời kỳ mới” và Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 23...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội VHNT Quảng Nam khóa IX (nhiệm kỳ 2019 - 2024) gồm 13 thành viên; nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Bích tái cử chức Chủ tịch hội. Dịp này, Liên hiệp Các hội VHNT Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp VHNT Việt Nam” cho 7 đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của tỉnh. Hội VHNT tỉnh tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 21 cá nhân có nhiều đóng góp trong nhiệm kỳ 2014 - 2019. Ngoài ra, Giải thưởng VHNT Đất Quảng lần thứ III (2014 - 2018) cũng được trao cho 59 tác phẩm của 78 tác giả và nhóm tác giả thuộc 8 lĩnh vực nghệ thuật; trong đó có 4 giải A được trao cho các tác giả Huỳnh Ngọc Hải, Nguyễn Hoàng Bích, Trần Văn An, Hà Châu. 

TAGS

Ấn tượng Chi hội Văn học

ĐẶNG TRƯƠNG |

Văn học là một trong 7 chuyên ngành thuộc Hội Văn học - nghệ thuật Quảng Nam. Trong năm 2019, bằng nỗ lực của từng hội viên và sự “cầm trịch” của Ban điều hành, chi hội đã có nhiều hoạt động văn chương ý nghĩa, từng bước đưa văn học xứ Quảng đến gần với bạn đọc hơn thông qua những tọa đàm, diễn đàn mang hiệu ứng rõ rệt…

Từ nền tảng chất lượng hội viên

BẢO ANH |

Xác định hội viên là yếu tố cốt lõi làm nên sức mạnh và chất lượng của Hội Văn học - nghệ thuật (VHNT), do vậy cùng với việc tăng cường kết nạp hội viên mới, Hội VHNT tỉnh còn dành sự quan tâm đặc biệt đến việc giám sát chất lượng hội viên, nhất là chất lượng “đầu vào”.

Kỳ vọng chặng đường mới

LÊ QUÂN |

Đời sống văn học nghệ thuật xứ Quảng sôi động mỗi ngày và đang chờ đợi những cú hích cho chặng đường mới...