Hội thảo khoa học "Văn học nghệ thuật Việt Nam 45 năm thống nhất đất nước"

BẢO ANH |

(QNO) - Ngày 22.6, tại TP.Hồ Chí Minh diễn ra hội thảo khoa học toàn quốc chủ đề "Văn học nghệ thuật (VHNT) Việt Nam - 45 năm thống nhất đất nước". Hội thảo do Ủy ban toàn quốc Liên hiệp Các hội VHNT Việt Nam tổ chức.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: B.A
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: B.A

Tại hội thảo, nhiều tham luận và ý kiến phát biểu đã phân tích, chỉ rõ những thành tựu nổi bật của VHNT Việt Nam trong 45 năm qua. Trong đó, đáng kể nhất là đã tạo được một nền VHNT thống nhất, gắn bó với vận mệnh dân tộc, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.

Đặc biệt, VHNT Việt Nam trong hơn 30 năm đổi mới đất nước đã thật sự khởi sắc, tạo ra những thành tựu to lớn, nổi bật, với đội ngũ văn nghệ sĩ ngày càng đông đảo, tâm huyết và có tài; đời sống VHNT ngày càng phong phú, đa dạng...

Nhiều ý kiến tại hội thảo cũng cho rằng, trong 45 năm qua, đã có lúc, có nơi VHNT bị đối xử thiếu công bằng bởi những hành xử sai lầm, duy ý chí, khiến VHNT phát triển chậm lại, không tương xứng với tiềm năng vốn có, xa rời hiện thực hết sức sôi động và dữ dội, khốc liệt của cuộc sống.

Trong khi đó, khi bước vào thời kỳ đổi mới, đã xuất hiện hiện tượng đổi mới cực đoan, thiếu kiểm soát, xuyên tạc lịch sử, lệch hướng trong sáng tạo, tiếp nhận văn hóa - văn nghệ nước ngoài thiếu chọn lọc...

Theo nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch Liên hiệp Các hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Đoàn chủ tịch hội thảo, những vấn đề hội thảo nêu ra đều hết sức tâm huyết và trách nhiệm. Trong hiện tại và tương lai, cùng với việc khẳng định VHNT đã và đang góp phần tôn vinh cuộc sống, phản biện xã hội, tính tích cực xã hội của VHNT được phát huy,... cần tiếp tục tỉnh táo chỉ ra những hạn chế, yếu kém để VHNT đất nước phát triển đúng hướng, đúng tầm. Trong đó, tiếp tục phát huy nội lực, phát huy tài năng, đề cao trách nhiệm của văn nghệ sĩ, giảm "nhập siêu" văn nghệ, giảm tính nghiệp dư, tăng tính chuyên nghiệp trong sáng tạo...

TAGS