Phê duyệt Đề án tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp giai đoạn 2021 - 2030

HÀ AN |

(QNO) - Bộ VH-TT&DL đã ban hành Quyết định 4418/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Đề án tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp giai đoạn 2021 - 2030.

Đề án tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 là cơ sở tạo sự ổn định và phát triển bền vững trong quá trình lao động sáng tạo nghệ thuật từ nay đến năm 2030 đối với các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp công lập, ngoài công lập trên phạm vi toàn quốc.

Đề án giúp cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương đánh giá đúng thực trạng hoạt động nghệ thuật biểu diễn, đưa ra những phương thức hoạt động trong từng giai đoạn. Từ đó định hướng nghệ thuật, tìm ra giải pháp khắc phục những yếu kém, thúc đẩy nghệ thuật biểu diễn phát triển phù hợp với thực tế đời sống xã hội.

Đây cũng là cơ sở để nghệ sĩ, diễn viên chủ động luyện tập, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ; các đơn vị nghệ thuật có kế hoạch chuẩn bị nhân lực, tài chính, tác phẩm, phương thức hoạt động, phương pháp sáng tạo phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị; chủ động triển khai đặt hàng các tác giả nhằm tạo ra nhiều tác phẩm có chất lượng chuyên môn cao tham dự các cuộc thi, liên hoan và phục vụ nhân dân; là tiền đề quan trọng cho công tác xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú...

TAGS