253 tỷ đồng quản lý di sản Hội An

QUỐC HẢI |

(QNO) - UBND tỉnh vừa phê duyệt Kế hoạch quản lý Di sản văn hóa thế giới khu phố cổ Hội An giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Bảo tồn các công trình cổ, công trình cũ là 1 trong 7 giải pháp chính của Kế hoạch.
Bảo tồn các công trình cổ, công trình cũ là một trong 7 giải pháp chính của kế hoạch. Ảnh: QUỐC HẢI

Kế hoạch nhằm bảo vệ tính toàn vẹn, tính xác thực, giá trị nổi bật toàn cầu của di sản; đảm bảo tính thống nhất, hài hòa giữa công tác bảo tồn và phát huy, tạo sự cân bằng giữa bảo tồn và phát triển; tạo điều kiện mang lại lợi ích cho người dân; giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá di sản và đảm bảo cơ sở pháp lý, tài chính cần thiết.

Theo đó, từ năm 2020 đến 2025, tập trung triển khai 7 giải pháp chính: chống ngập lụt cho khu phố cổ; chống xói mòn, sạt lở; phát triển không gian cảnh quan tuyến phố hướng đến phát triển bền vững; bảo tồn các công trình cổ, công trình cũ; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể; quy hoạch đô thị nông thôn vùng di sản và phát triển làng nghề; giải pháp về nguồn lực cho công tác bảo tồn di sản. 

Kinh phí thực hiện theo Quyết định số 78/QĐ-TTg ngày 12.1.2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch đầu tư tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di sản văn hóa thế giới đô thị cổ Hội An gắn với phát triển TP.Hội An và du lịch giai đoạn 2012 - 2025. Huy động, sử dụng các nguồn lực khác như nguồn thu bán vé tham quan, nguồn tài trợ và vận động xã hội hóa... Giai đoạn 2020 - 2025 triển khai thực hiện 11 nhóm dự án với kinh phí 253 tỷ đồng.

TAGS