Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật trong âm nhạc dân gian Cơ Tu

ALĂNG NGƯỚC |

Chiều qua 14.10, Sở Khoa học - công nghệ tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh “Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật trong âm nhạc dân gian của người Cơ Tu ở tỉnh Quảng Nam”, do Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TP.Đà Nẵng chủ trì thực hiện.

Bên cạnh nghiên cứu, sưu tầm, ký âm các bản phổ nhằm giới thiệu một cách toàn diện hệ bài bản các làn điệu dân ca, dân nhạc và các loại nhạc cụ dân gian của người Cơ Tu, đề tài này còn hướng đến việc phân tích, luận giải những đặc trưng, khẳng định giá trị nghệ thuật của âm nhạc dân gian Cơ Tu trong văn hóa truyền thống và cuộc sống ngày nay; đồng thời đánh giá được thực trạng, đề xuất giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật âm nhạc dân gian Cơ Tu. Đây được xem là phần mở đầu cho việc sưu tầm, nghiên cứu về âm nhạc của người Cơ Tu nói riêng và đồng bào các dân tộc thiểu số ở Quảng Nam - Đà Nẵng nói chung, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trong kho tàng âm nhạc dân gian Việt Nam.

TAGS