Hội An tăng cường bảo vệ di tích trước mùa mưa bão

NHƯ QUỲNH |

UBND TP.Hội An vừa ban hành văn bản yêu cầu Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An và các phường có di tích như Minh An, Cẩm Phô, Sơn Phong tăng cường bảo vệ các di tích trước mùa mưa bão.

Theo đó, UBND thành phố giao Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An phối hợp với UBND các phường và chủ di tích thống nhất hạ giải những di tích đã xuống cấp nghiêm trọng; trường hợp không thể hạ giải do liên quan đến quyền sở hữu di tích thì UBND các phường có giải pháp che chắn, đóng cửa và lắp đặt biển báo khu vực nguy hiểm bên ngoài khu di tích. Đối với các di tích có khả năng chống đỡ thì hướng dẫn các chủ di tích tự thực hiện công tác chống đỡ, gia cố các vị trí xuống cấp của di tích. Ngoài ra, UBND thành phố đề nghị các địa phương theo dõi, thông tin kịp thời về các trường hợp di tích đã xuống cấp để Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An phối hợp đề xuất phương án chống đỡ kịp thời.

Theo kết quả rà soát của Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An, hiên nay trong khu phố cổ có 9 di tích xuống cấp nghiêm trọng, 17 di tích xuống cấp nặng, 8 di tích xuống cấp nhẹ. Trung tâm hỗ trợ chống đỡ 3 di tích, chủ di tích tự chống đỡ 25 di tích, không còn khả năng chống đỡ, đề xuất hạ giải là 6 di tích...

TAGS