Giám sát thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19

VĂN PHIN |

(QNO) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng vừa ký quyết định thành lập 4 tổ công tác thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Tổ công tác có nhiệm vụ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố được phân công phụ trách. Đồng thời thường xuyên theo dõi tình hình, tiến độ, kết quả thực hiện việc chi trả tiền hỗ trợ cho người dân, báo cáo Sở LĐ-TB&XH tổng hợp để báo cáo UBND tỉnh.

TAGS