Núi Thành: Thanh tra phát hiện sai phạm hơn 1,6 tỷ đồng

V.PHIN |

Từ đầu năm đến nay, Thanh tra nhà nước huyện Núi Thành triển khai 7 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội. Đến nay, đã kết thúc 3 cuộc, qua đó phát hiện số tiền sai phạm hơn 1,6 tỷ đồng. 

Thanh tra nhà nước huyện Núi Thành kiến nghị thu hồi về Quỹ Bảo hiểm y tế hơn 1,3 tỷ đồng; thu hồi về tài khoản tạm giữ của Thanh tra huyện 112,4 triệu đồng; đề nghị trích lại 1% tiền chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các trường học trên địa bàn huyện hơn 260,7 triệu đồng. Thanh tra nhà nước huyện Núi Thành cũng kiến nghị xử lý hành chính, kiểm điểm trách nhiệm, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với 19 tập thể và 15 cá nhân. Tính đến cuối tháng 6.2020, số tiền vi phạm đã thu hồi về Quỹ Bảo hiểm y tế được hơn 1,3 tỷ đồng và thu hồi về tài khoản tạm giữ của Thanh tra nhà nước huyện Núi Thành hơn 5,3 triệu đồng.

TAGS