Phối hợp tuyên truyền biển đảo và cuộc thi viết thư quốc tế UPU

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn 5582/UBND-KGVX về phối hợp tuyên truyền biển đảo Việt Nam và cuộc thi viết thư quốc tế UPU.

UBND tỉnh đề nghị các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp Bưu điện tỉnh tuyên truyền, phổ biến những tài liệu chính thống, xác thực để thúc đẩy công tác tuyên truyền về biển đảo Việt Nam tới các cơ quan, trường học, nhân dân trên địa bàn.

Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp Bưu điện tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới tất cả trường học, thúc đẩy phong trào tham gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU trên địa bàn. Động viên, khuyến khích giáo viên và học sinh các trường tích cực tham gia để đạt được những thành tích cao cho tỉnh và đất nước.

TAGS