Chi bộ Công đoàn các khu công nghiệp - Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức đại hội

DIỄM LỆ |

Chiều 12.3, Chi bộ Công đoàn các khu công nghiệp - Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ V (nhiệm kỳ 2020 - 2022). Đây là chi bộ được chọn tổ chức đại hội trước của Đảng bộ Liên đoàn Lao động tỉnh.

Theo báo cáo tại đại hội, hiện nay Chi bộ có 10 đảng viên chính thức, cả nhiệm kỳ qua đã chuyển sinh hoạt đảng cho 2 đồng chí nghỉ hưu, tiếp nhận 2 đồng chí luân chuyển, kết nạp mới 2 đồng chí. Hàng năm, chi bộ đã chỉ đạo công đoàn cơ sở (CĐCS) phối hợp với cơ quan, doanh nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ công chức đạt 100%/năm, hội nghị người lao động đạt 67%/năm, hơn 75% doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động tập thể, tổ chức 455 cuộc đối thoại giữa CĐCS với doanh nghiệp, giữa CĐCS với đoàn viên và cấp ủy đảng, chính quyền cơ quan đơn vị. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, chi bộ luôn được xếp loại xuất sắc, có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.


TAGS