Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

VIỆT NGUYỄN |

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được Huyện ủy Thăng Bình chú trọng triển khai trong thời gian qua, đảm bảo sự thống nhất, trọng tâm, trọng điểm, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Huyện ủy Thăng Bình được lãnh đạo tỉnh tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua ngành kiểm tra Đảng các huyện, thị, thành ủy cụm đồng bằng năm 2018.
Huyện ủy Thăng Bình được lãnh đạo tỉnh tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua ngành kiểm tra Đảng các huyện, thị, thành ủy cụm đồng bằng năm 2018.
 

Ghi ở Bình Phục

Đảng bộ xã Bình Phục hiện có 172 đảng viên sinh hoạt tại 8 chi bộ trực thuộc, trong đó có 4 chi bộ thôn, 3 chi bộ trường học và 1 chi bộ quân sự. Ông Nguyễn Thanh Phong - Phó Bí thư Đảng ủy xã Bình Phục cho biết, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng luôn được chú trọng triển khai. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra xã Bình Phục xây dựng chương trình, kế hoạch công tác để thực hiện theo Điều 30 và Điều 32 của điều lệ Đảng cũng như kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ và các nhiệm vụ được cấp trên giao. Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng gắn với hoạt động giám sát của HĐND, của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các đoàn thể để tránh trùng lặp nội dung. Riêng chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng được thực hiện 8/8 chi bộ. “Công tác kiểm tra và giám sát không tách rời, bổ sung cho nhau trong quá trình thực hiện. Chúng tôi thường giám sát lại kết luận kiểm tra của năm trước để xem trong quá trình thực hiện, các chi bộ, đơn vị được kiểm tra khắc phục những khuyết điểm của năm trước đến đâu” - ông Phong nói.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ở xã Bình Phục đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, được Huyện ủy Thăng Bình đánh giá khá cao. Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Bình Phục triển khai được 4 cuộc kiểm tra và 3 cuộc giám sát. Dự kiến đến tháng 8 này sẽ hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch và bước qua rà soát tiến hành kiểm tra về đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Nhờ có sự quan tâm lãnh đạo thường xuyên về công tác kiểm tra, giám sát nên công tác xây dựng Đảng của Bình Phục ngày càng vững mạnh. Qua công tác kiểm tra, giám sát đã nhắc nhở các chi bộ trực thuộc, đảng viên chấn chỉnh những khiếm khuyết, thiếu sót trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cũng như việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhiệm vụ của chi bộ và nhiệm vụ của từng đảng viên được phân công. Trong 6 tháng đầu năm qua, Đảng ủy xã Bình Phục đã đề nghị xóa tên 1 đảng viên. “Công tác xây dựng Đảng được giữ vững, nội bộ đoàn kết, thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao” - ông Phong cho hay.

Tập trung triển khai

Ông Nguyễn Đức Tám - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thăng Bình cho biết, trong 6 tháng đầu năm, các cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tập trung triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019. Huyện ủy Thăng Bình đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở làm tốt vai trò tham mưu cho Đảng ủy về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra 4 tổ chức đảng và 6 đảng viên; đồng thời giám sát đối với 2 tổ chức đảng và 2 đảng viên. Cấp ủy cơ sở tiến hành kiểm tra 11 tổ chức và 11 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra đối với 40 tổ chức đảng và 9 đảng viên. Việc thi hành kỷ luật đảng viên và tổ chức đảng vi phạm được thực hiện nghiêm túc. Qua kiểm tra dấu hiệu vi phạm, đã thi hành kỷ luật đối với 12 đảng viên. Trong đó, đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật 3 đảng viên (khiển trách 2 và cảnh cáo 1); chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật 8 đảng viên (khiển trách 7, cảnh cáo 1); chi bộ trực thuộc Huyện ủy thi hành kỷ luật 1 đảng viên với hình thức khiển trách.

Theo Huyện ủy Thăng Bình, ngoài chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thường xuyên của Ủy ban Kiểm tra, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy Thăng Bình đều có mặt, phụ trách ở 22 xã, thị trấn và các cán bộ, chuyên viên của Huyện ủy Thăng Bình đều được phân công phụ trách ở các chi bộ cơ sở. Do đó, công tác kiểm tra, giám sát được tổ chức thống nhất, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. “Cùng với phát huy những ưu điểm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, kiểm tra, giám sát đã kịp thời phê bình, góp ý chấn chỉnh những tổ chức, cá nhân có thiếu sót, khuyết điểm. Từ đó, góp phần thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu theo nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện, giúp sự lãnh đạo của Huyện ủy Thăng Bình được sâu sát, hiệu quả, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020” - ông Nguyễn Đức Tám nói.

TAGS