Đảng bộ xã Quế Châu tổ chức Đại hội lần thứ XVII

VĂN SỰ - MINH CHÂU |

Cuối tuần qua, Đảng bộ xã Quế Châu (Quế Sơn) tổ chức Đại hội lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

 

Trong 5 năm qua, Đảng bộ xã Quế Châu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác và đạt được nhiều thành quả quan trọng. Theo đó, tổng giá trị sản xuất toàn nền kinh tế tăng bình quân hằng năm 12,49%. Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt hơn 38,1 triệu đồng, tăng hơn 11,6 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Trong nhiệm kỳ qua, bằng nhiều nguồn vốn huy động, địa phương đầu tư hơn 43 tỷ đồng cho việc thực hiện chương trình nông thôn mới, trong đó chủ yếu ưu tiên xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh. Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều khâu, Quế Châu đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quế Châu nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí, ông Trần Đình Luận tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy xã.

TAGS