CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN QUẾ SƠN LẦN THỨ XXV (NHIỆM KỲ 2020 - 2025)

Ghi dấu bước trưởng thành

HÀN GIANG |

Mỗi nhiệm kỳ đại hội đều ghi dấu bước trưởng thành toàn diện của Đảng bộ huyện Quế Sơn. Ở nhiệm kỳ 2015 - 2020, cùng với nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân, Quế Sơn luôn chăm lo công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh...

Huyện ủy Quế Sơn tuyên dương gương điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII). Ảnh: H.G
Huyện ủy Quế Sơn tuyên dương gương điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII). Ảnh: H.G

Củng cố niềm tin

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, Đảng bộ huyện Quế Sơn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Đặc biệt, thực hiện học tập và làm theo gương Bác Hồ gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Huyện ủy Quế Sơn xác định là nhiệm vụ xuyên suốt, cùng với công tác xây dựng Đảng về đạo đức, qua đó tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức về thực thi công vụ; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Nhiệm kỳ qua, toàn huyện Quế Sơn cử đi đào tạo sau đại học 37 đồng chí, cao cấp lý luận chính trị 48 đồng chí, trung cấp lý luận chính trị 371 đồng chí. Đến nay, cán bộ, công chức cấp xã có trình độ đại học chuyên môn trở lên đạt tỷ lệ 92,07%, trung cấp lý luận chính trị trở lên đạt 98,11%; đối với cán bộ, công chức cấp huyện có trình độ đại học chuyên môn trở lên đạt 91,53%, trung cấp lý luận chính trị trở lên đạt 72,49% (trong đó cao cấp, cử nhân chính trị 32,8%).

Theo ông Lê Quang Hòa - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Quế Sơn, hằng năm Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch xác định những vấn đề cần tập trung giải quyết gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan và lộ trình thời gian giải quyết. Qua đó, nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm kéo dài được tập trung giải quyết, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào hệ thống chính trị, sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở.

Từ năm 2017 - 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Quế Sơn xác định 17 vấn đề bức xúc, nổi cộm cần tập trung giải quyết. Kết quả, hầu hết vấn đề bức xúc, nổi cộm được các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan tập trung giải quyết tốt theo kế hoạch.

Trong đó, đối với lĩnh vực khoáng sản đã ngăn chặn, hạn chế được tình trạng khai thác trái phép, vượt phạm vi ranh giới cấp phép; đơn vị khai thác khoáng sản cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định. Ở lĩnh vực môi trường, triển khai các giải pháp thực hiện hiệu quả đề án quản lý chất thải rắn ở nông thôn, xử lý sự cố rác thải, kiểm tra và giám sát chặt chẽ công tác bảo vệ môi trường tại đơn vị sản xuất - kinh doanh...

“Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp có những chuyển biến tích cực. Mỗi cá nhân thể hiện rõ ý thức tự giác học tập và làm theo Bác, ở tinh thần trách nhiệm trong công tác, phong cách làm việc, có lối sống trong sạch, lành mạnh, khiêm tốn, gần gũi, quan tâm giải quyết các yêu cầu bức xúc của nhân dân” - ông Hòa nhìn nhận.

Chuẩn hóa cán bộ

Xác định công tác cán bộ là khâu then chốt nhất trong xây dựng Đảng, Huyện ủy Quế Sơn bám sát văn bản, quy định của cấp trên, cụ thể hóa thành các quy định, đề ra nhiệm vụ, giải pháp sát hợp để lãnh đạo thực hiện. Nhờ đó, công tác cán bộ có những chuyển biến rõ nét so với nhiệm kỳ trước.

Ông Lê Tấn Trung - Bí thư Huyện ủy Quế Sơn đánh giá, chất lượng đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở được nâng lên, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý được trẻ hóa, chuẩn hóa về trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị; cơ cấu độ tuổi, giới tính, lĩnh vực công tác có sự cân đối, hợp lý hơn, cơ bản bảo đảm sự chuyển tiếp giữa các thế hệ.

Để có được kết quả đó, nhiệm kỳ qua, Quế Sơn chú trọng đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của huyện. Công tác quy hoạch cán bộ được Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm thường xuyên để sớm phát hiện nguồn cán bộ trẻ có đức, có tài, có triển vọng, đưa vào quy hoạch. Từ đó, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý, đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của địa phương, cơ quan, đơn vị. Trước khi quy hoạch, công tác đánh giá cán bộ được thực hiện chặt chẽ, khách quan, công khai. Thực hiện nghiêm việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt phải kinh qua chức vụ lãnh đạo, quản lý ở cấp cơ sở.

“Trên cơ sở làm tốt công tác quy hoạch, Quế Sơn sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ bảo đảm chất lượng, hiệu quả, nhất là chú trọng đào tạo cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Tập trung đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; có kế hoạch đào tạo trình độ sau đại học đối với cấp huyện. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy chủ động tạo nguồn cán bộ, chú trọng xây dựng và từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý” - ông Trung khẳng định.

TAGS