Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quế Sơn lần thứ XXV

NGUYỄN SỰ |

(QNO) - Sáng nay 29.7, Đảng bộ huyện Quế Sơn khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXV (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng 297 đảng viên đại diện 3.619 đảng viên toàn Đảng bộ.

Quang cảnh phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quế Sơn lần thứ XXV (nhiệm kỳ 2020 - 2025) diễn ra sáng nay 29.7. Ảnh: VĂN SỰ
Quang cảnh phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quế Sơn lần thứ XXV (nhiệm kỳ 2020 - 2025) diễn ra sáng nay 29.7. Ảnh: VĂN SỰ

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng biểu dương những thành quả Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Quế Sơn đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng thời cho rằng, kinh tế của huyện phát triển chưa tương xứng với tiềm năng; kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; tốc độ đô thị hóa còn chậm. Mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp chuyên canh có giá trị kinh tế cao chưa được nhân rộng; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi chưa thật hiệu quả. Công tác quản lý đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản, quản lý và bảo vệ rừng có lúc, có nơi chưa chặt chẽ. Việc quảng bá, thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch chưa tốt. Một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới thiếu tính bền vững. Tình hình an ninh trật tự, tệ nạn ma túy, cờ bạc, tranh chấp, khiếu kiện… vẫn là vấn đề đáng quan tâm. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có mặt chưa đạt yêu cầu.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, thời gian tới Quế Sơn cần tập trung nâng cao chất lượng quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, khớp nối quy hoạch chung để mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội với các địa phương lân cận như Thăng Bình, Duy Xuyên, Nông Sơn, Hiệp Đức. Cạnh đó, huy động nguồn lực xây dựng thị trấn Đông Phú thành trung tâm thương mại đầu mối; phát triển mạnh khu phố chợ, khu dân cư - thương mại tại các khu vực động lực Bà Rén, Hương An, Chợ Đàn; mở rộng, phát triển thị trấn Hương An thành đô thị hiện đại, năng động, kết nối với chuỗi đô thị Hà Lam của Thăng Bình, Nam Phước của Duy Xuyên và vùng đông nam của tỉnh.

Đồng thời tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tại các khu, cụm công nghiệp; đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp gắn với sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề, chế biến nông sản mang thương hiệu đặc trưng riêng của quê hương. Chú trọng công tác bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý rác thải, chất thải; tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn; tập trung phát triển các sản phẩm dịch vụ du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm gắn với các di tích lịch sử, văn hóa, làng nghề truyền thống trên địa bàn như Hòn Chiêng, Cấm Dơi, Hòn Tàu, Núi Quế…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: VĂN SỰ
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: VĂN SỰ

Đồng chí Lê Văn Dũng cũng đề nghị huyện tiếp tục quán triệt sâu rộng hơn nữa mục tiêu phát triển nông nghiệp toàn diện và bền vững, với trọng tâm là công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Đẩy mạnh quy hoạch, tổ chức lại sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu cây trồng, con vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, lấy hiệu quả và ổn định đầu ra sản phẩm làm chính; tập trung đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống thủy lợi, các công trình hồ chứa; chú trọng ứng dụng khoa học - công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp; phát huy hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, tổ hợp tác; nhân rộng mô hình sản xuất chuyên canh, nông nghiệp sạch, chất lượng cao, tạo ra nhiều sản phẩm OCOP mang thương hiệu đặc trưng như làng nón Quế Minh, phở sắn Đông Phú, làng gốm Sơn Thắng Quế An. Thực hiện đồng bộ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh liên doanh, liên kết, phát triển chăn nuôi tập trung, quy mô lớn, an toàn gắn với kiểm soát dịch bệnh và giải quyết đầu ra cho sản phẩm; quy hoạch và phát triển các vùng sản xuất chuyên canh, trồng cây ăn quả, cây nguyên liệu, trồng rừng gỗ lớn thay thế dần diện tích trồng keo. Đặc biệt, đẩy mạnh hoàn thiện và nâng cao chất lượng, tính bền vững các tiêu chí nông thôn mới, quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng lưu ý, thời gian tới Quế Sơn cần phát huy nguồn nhân lực tại chỗ gắn với công tác đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương; tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, sắp xếp hệ thống trường lớp đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện GD-ĐT; làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo bền vững, chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình có công với nước, đối tượng bảo trợ xã hội. Nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là ở những xã còn khó khăn; thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững; huy động nhiều nguồn lực để xóa nhà tạm cho các hộ dân đang gặp nhiều khó khăn, phấn đấu không còn nhà tạm; nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc thực hiện nếp sống văn minh.

Cùng với đó, thường xuyên củng cố, kiện toàn bộ máy chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, tạo môi trường tốt nhất để thu hút các doanh nghiệp lớn vào đầu tư. Xây dựng đội ngũ cán bộ có khát vọng, tâm huyết, gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân; giải quyết kịp thời các kiến nghị, bức xúc chính đáng của nhân dân. Tăng cường công tác nội chính, cải cách tư pháp, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết kịp thời, thỏa đáng các kiến nghị, bức xúc của nhân dân, không để xảy ra khiếu kiện đông người, kéo dài, phát sinh phức tạp.

“Quế Sơn cũng phải tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh trên tất cả các mặt tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phát huy truyền thống đoàn kết trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân; nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đẩy lùi suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, thường xuyên tự phê bình và phê bình. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, năng lực, có tư duy đổi mới, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, từng bước thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và nền kinh tế số...” - đồng chí Lê Văn Dũng nhấn mạnh.

TAGS

Chia sẻ ấm no

THÀNH CÔNG |

Trong hành trình đi lên của miền đất Quế Sơn luôn có sự đồng hành từ chính quyền, người dân, các tổ chức chính trị - xã hội với gia đình chính sách, người nghèo. Những cánh tay hỗ trợ đầy trách nhiệm đã góp phần quan trọng trong thực hiện chính sách an sinh, để “không ai bị bỏ lại phía sau”...

Ghi dấu bước trưởng thành

HÀN GIANG |

Mỗi nhiệm kỳ đại hội đều ghi dấu bước trưởng thành toàn diện của Đảng bộ huyện Quế Sơn. Ở nhiệm kỳ 2015 - 2020, cùng với nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân, Quế Sơn luôn chăm lo công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh...

Đi lên từ gian khó

NGUYỄN SỰ |

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, đối mặt với hàng loạt khó khăn, nhưng nhờ linh hoạt triển khai hiệu quả nhiều giải pháp nên kinh tế Quế Sơn có mức tăng trưởng khá ấn tượng; tiến trình xây dựng nông thôn mới gặt hái nhiều thành quả.