Rút kinh nghiệm tổ chức đại hội đảng cấp huyện

NGUYÊN ĐOAN |

Chiều 2.7, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn tỉnh rút kinh nghiệm sau Đại hội Đảng bộ huyện Núi Thành, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vừa diễn ra. Trên cơ sở này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy nghiên cứu, nhìn nhận, rút ra các vấn đề để tổ chức thành công đại hội đảng bộ của địa phương, đơn vị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá, trong quá trình chuẩn bị đại hội, từ công tác triển khai các văn bản, hướng dẫn của cấp trên đến việc chuẩn bị văn kiện, nhân sự, công tác tuyên truyền, tổ chức thảo luận, góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII của Núi Thành đảm bảo đúng yêu cầu theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 45-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Có sự phối hợp rất chặt chẽ, cụ thể, thường xuyên giữa Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy Núi Thành và Tổ công tác chỉ đạo đại hội của Tỉnh ủy. Đại hội đã phát huy trí tuệ tập thể, quyền dân chủ của đại biểu và hoàn thành tốt các nội dung, chương trình đã đề ra. Điểm nổi bật là 297 đại biểu chính thức của đại hội có tinh thần và ý thức trách nhiệm cao, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế, chương trình làm việc, góp phần rất lớn vào thành công chung của đại hội.

Từ kết quả Đại hội Đảng bộ huyện Núi Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng lưu ý 11 vấn đề cần rút kinh nghiệm để đảng bộ các địa phương, đơn vị tiếp theo có sự chuẩn bị tốt hơn nhằm tổ chức thành công đại hội. Trong đó, các đơn vị, địa phương cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, cổ động trực quan tạo khí thế phấn khởi, để đại hội đảng bộ cấp mình thật sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân. Đặc biệt, phải nghiên cứu, nắm chắc các văn bản, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, không được chủ quan, nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy đủ các nội dung của đại hội, từ xây dựng kế hoạch, văn kiện trình đại hội, công tác nhân sự trước và trong đại hội đến các công tác phục vụ, tổ chức đại hội...

TAGS