Thăng Bình hoàn thành đại hội đảng cấp cơ sở

MINH TÂN |

(QNO) - Đến nay, 100% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ huyện Thăng Bình tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Qua đánh giá, 100% chi bộ, đảng bộ tổ chức đại hội đảm bảo đủ 4 nội dung theo Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30.5.2019 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và huyện. Báo cáo chính trị của các chi bộ, đảng bộ đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được nhiệm kỳ trước; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm. Từ đó đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới phù hợp với thực tế của đơn vị, địa phương. Trong đó chú trọng các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Công tác nhân sự được Huyện ủy Thăng Bình quan tâm chỉ đạo kịp thời, đảm bảo đúng quy trình, tiêu chuẩn, cơ cấu, công khai, dân chủ và chặt chẽ. Công tác bầu cử tại đại hội được thực hiện đúng Quy chế bầu cử trong Đảng và hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng. Đại hội cấp cơ sở đã bầu 465 đồng chí vào cấp ủy khóa mới: 349 đồng chí cấp ủy đương nhiệm cơ cấu lại trúng cử (tỷ lệ 75%), cơ cấu lần đầu là 116 đồng chí (25%). Trong đó tỷ lệ nữ chiếm 20% với 93 đồng chí.

TAGS