Tổ chức đại hội đảng phải tuân thủ quy định phòng chống dịch Covid-19

CHÂU NỮ |

Qua thời gian tạm hoãn đại hội đảng các cấp để tập trung công tác phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, đến nay tình hình đang được kiểm soát, trên địa bàn tỉnh không có ca nhiễm mới; để bảo đảm tiến độ đại hội đảng bộ các cấp theo chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành công văn về việc chỉ đạo tổ chức đại hội đảng các cấp. 

Theo đó, yêu cầu các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị mình, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc đại hội đảng bộ các cấp theo kế hoạch. Việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp phải tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh. Đồng thời, lưu ý các đại biểu về dự đại hội phải được kiểm tra y tế, thực hiện quy định sát khuẩn và phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian dự đại hội. Những đại biểu có đi qua vùng dịch có nguy cơ cao hoặc có tiếp xúc với người nghi nhiễm phải khai báo y tế theo quy định...

Về thảo luận chương trình hành động tại đại hội đảng bộ các cấp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy cơ sở xây dựng dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết để thảo luận tại đại hội cùng với báo cáo chính trị và dự thảo nghị quyết đại hội, không biểu quyết thông qua chương trình hành động trong đại hội mà giao cho cấp ủy khóa mới tiếp thu ý kiến đại hội, hoàn thiện và ban hành để triển khai tổ chức thực hiện.

TAGS